Artikel 1 van de Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie.

In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatie verbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatie verbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.

Discriminatie


door Walter de Quaasteniet voorzitter De Kringen.


In verkiezingstijd stellen we meer dan anders weer eens heerlijk alles ter discussie. Discriminatie van geweld tegen homo’s is daar een goed onderwerp voor. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de ondervraagde homo’s wel eens discriminatie of geweld meemaakt, maar bijna niemand maakt er melding van. Wat kan de politiek doen en wat kan de homo zelf doen?


Op kringavonden komt  het regelmatig aan de orde:

Durf jij hand in hand met je vriend of vriendin over straat te lopen? Hier niet nee, misschien wel op Koninginnedag in Amsterdam.


Durf jij de vriend of vriendin gedag te zoenen als je bij de trein afscheid neemt? Nou, ligt er aan welk station en hoe laat het is, hoeveel mensen er zijn.


Wanneer een homo aangifte wil doen bij de politie, vraagt de heteroseksuele agent of zijn homoseksuele collega de aangifte wil opnemen. Omdat hij zich er zelf wat opgelaten bij voelt.


Als ik een vriend in de tram gedag wil zoenen (gewoon netjes op zijn wang) omdat ik een paar haltes eerder uitstap, vraag ik eerst of de ander dat goed vindt. Toen ik pas een bekende op het Centraal Station met een zoen wilde begroeten, duwde hij me snel van zich af.


Door zichtbaar ter communie te gaan in de katholieke kerk, wordt er iets in beweging gezet.


Wanneer homo’s zich niet laten zien door openlijk hand in hand over straat te gaan en wanner zij geen aangifte doen van discriminatie of geweld, dan houden ze een situatie in stand. Hier ligt een taak en een uitdaging voor de holebi’s zelf.


Maar zolang de sociale acceptatie van homoseksualiteit zo beneden peil is zoals heden ten dage, dan is hier wel veel lef voor nodig. De politiek mag en moet zich daarom meer inspannen om sociale acceptatie te bevorderen en een veilig klimaat te scheppen.


Zij kan dit doen door duidelijk aan te geven dat discriminatie ten alle tijden fout is en niet getolereerd wordt. Ook niet wanneer hier indirecte argumenten voor worden aangedragen.

Zij kan dit doen door haar eigen functionarissen alle burgers gelijk te behandelen: van ambtenaar van de burgerlijke stand tot  politieagent.

Zij kan dit doen door homoseksualiteit meer zichtbaar te maken in de samenleving. Denk hierbij aan voorlichtingscampagnes waarin behalve heterostellen ook stellen van gelijk geslacht in beeld worden gebracht.


Dit laatste geldt ook voor de media. Na duizenden afleveringen van Goede Tijden Slechte Tijden speelt er dan eindelijk een homo mee. En dat is dan landelijk nieuws. Zolang een homo op televisie, in tram of op reclameposter nog zo bijzonder is, zolang hebben we nog een lange weg te gaan.

Volgens de Nederlandse grondwet Art. 1 is iedereen gelijk

Onze ervaringen met het COC.


Op 8 en 12 juni, 7 juli en 20 augustus hebben we als actief lid in totaal vier e-mails gestuurd naar dhr. René van Soeren, woordvoerder van het COC betreffende discriminatie. In deze e-mails hebben we gevraagd wat ze voor ons kunnen betekenen en of ze meer bekendheid wilden geven aan discriminatie door de overheidsinstanties. Op deze e-mails hebben we geen enkele respons gekregen, ondanks dat de

dhr. Soeren deze e-mails geopend heeft.


We hadden van deze organisatie wat anders verwacht, blijkbaar doen ze van harte mee aan discriminatie van de medemens hoewel ze iets anders beloven. Een e-mail retour met wat voor een antwoord dan ook was net iets té veel gevraagd.


Op 3 september hebben we ons lidmaatschap opgezegd. Deze organisatie is de contributie welke ze vragen absoluut niet waard.  

Wet_Gelijke_Behandeling.pdf Artikel 1 van de grondwet. Artikel 1.  Voorstel SP en GL aanpassing grondwet.