Omgeving

De ervaringen die wij opgedaan hebben met de mensen in onze wijk weerspiegelen de ervaringen die wij opgedaan hebben met de instanties. De mensen zeggen dat ze geen problemen hebben met homoís, echter wat ze werkelijk hierover denken is, dat ze het zieke smerige figuren vinden welke minder rechten hebben dan andere.

Er zijn gelukkig enkele positieve uitzonderingen die het leven in onze buurt nog enigszins draagbaar maken. Het valt ons op dat juist deze mensen, die open en eerlijk met ander mensen omgaan vaak uit onze buurt verhuizen omdat ze soort gelijke problemen ervaren.

De meeste buurtbewoners zijn mensen die niet hun mening over je durven te vertellen, maar wel roddel en achterklap rondstrooien naar andere mensen.

Kom je nog eens wat over jezelf te weten wat je nog niet wist.

site11_20090903135759_1_2092268_roze_is_overal_ilr.pdf Roze is overal Onbewust asociaal