Geloof

www.protestant.nl

Hartelijk welkom op Protestant.nl

Wie het Nederland van nu wil begrijpen kan niet om het protestantisme heen. In onze samenleving spreken overal protestantse stemmen mee. Protestant.nl brengt ze samen, informeert en nodigt uit tot debat.
Startpagina Protestantse Kerk Nederland.

Welkom op de startpagina met links van de Protestantse Kerk in Nederland
pkn.startpagina.nl

Kerk in Actie. Werken vanuit ons christelijk geloof
Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan, vanuit onze christelijke identiteit. Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.
www.kerkinactie.nl

De Protestantse Gemeente Roermond.

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 1000 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. Wij zien onze gemeente als een pluriforme gemeente, waarbinnen mensen afkomstig vanuit de volle breedte van de kerk zich thuis moeten kunnen voelen. De kern van het gemeente-zijn is de opbouw, d.w.z. de groei van de gemeente in relatie tot God, tot elkaar (gemeenschap) en in dienst van de samenleving.
Wij streven naar de juiste balans van momenten van gezamenlijk leren rond het Woord, bidden om vervulling met de Geest en aandachtig luisteren naar elkaar.
www.protestantsegemeenteroermond.nl

Linkpartner geweigerd, geen reactie ontvangen.

Gastenboek

Linkpartner

Waar kan men als chronische zieke terecht en waar wordt men geholpen in het sociale Nederland.