Voorkomen en oorzaak.

Het kenmerk van Sarcoïdose is het zogenaamde granuloom  ofwel een ophoping van afweercellen. In Nederland leiden er naar schatting 5.000 tot 7.000 mensen aan Sarcoïdose. De oorzaak is nog onduidelijk. Aanleg (erfelijke component) en bepaalde omstandigheden en/of omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol.


Klachten en symptomen.

PatiŽnten met Sarcoïdose kunnen zich met allerlei klachten presenteren. In ongeveer 90% van de gevallen hangen de klachten samen met afwijkingen in de longen. Veel voorkomende klachten zijn moeheid, hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Daarnaast kunnen problemen met de ogen, huidafwijkingen, gewrichtsklachten, hartklachten en soms ook neurologische verschijnselen optreden.


Vaststellen van de ziekte (diagnose).

Met behulp van allerlei onderzoeken waaronder bloedonderzoek, en een biopsie (onderzoek van een stukje weefsel) kan vastgesteld worden of iemand aan Sarcoïdose lijdt.


Verloop.

Het verloop van Sarcoïdose is onvoorspelbaar. De ziekte kan acuut verlopen en ook weer relatief snel herstellen. De prognose van de acute vorm is over het algemeen gunstig. Het kan ook een langdurig (chronisch) en zelfs progressief verloop hebben. De prognose hiervan is wisselend.Sarcoïdose een grillige ziekte.

Behandeling.

Vele specialisten zijn betrokken bij de begeleiding van SarcoïdosepatiŽnten. Een afdoende behandeling is nog niet beschikbaar. Het meest gebruikte en bekende middel is prednison. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe middelen.

    

Deze DVD is een uitgave van het Sarcoïdose Managemant Team en de betrokken afdelingen van het azM waaronder de afdeling longziekten, neurologie, klinische neurofysiologie, reumatologie, klinische chemie, klinische genetica en vele anderen in samenwerking met de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN).

Samenstelling

Productie

Lay-out

Druk

ISBN-10

ISBN-13

Copyright

Prof.  Marjolein Drent (longarts azM Maastricht).

Stafdienst Communicatie, afd. Media Service, azM, Wil Bleus en Robin Janse.

Tiny Wouters & Datawyse

Datawyse | Universitaire Pers Maastricht

90-78076-01-1

97-890-78076-01-8

Sarcoïdose Management Team.

Op de sub-paginaís worden de video fragmenten weergegeven van deze DVD.

De kwaliteit van deze video fragmenten is laag, bij interesse in deze informatie kunt u deze DVD bestellen bij het Sarcoïdose Management Team of de Sarcoïdose Belangen Vereniging.