Uitspraak

Het GAK heeft begin 1997 alleen die papieren naar de “Bundesversicherungsanstalt” , de BfA, opgestuurd die nadelig waren voor mijn partner. Er is in 1996 een second opinion geweest van een arbeidsdeskundige van het GAK in Venlo. In dit onderzoek is mijn partner voor 40% afgekeurd. Het medisch dossier van het azM is niet opgevraagd, etc. etc.


We hebben geen papieren van het GAK in kunnen zien, we hebben nooit schriftelijk informatie gekregen, ofschoon we hier vaak om gevraagd hebben. We wisten tot 2006 niet welke informatie naar het BfA gestuurd was, dit hebben we via onze advocaat in Duitsland kunnen achterhalen. Toen kwamen we er achter wie schuldig waren aan deze misère, het GAK.


Het  GAK  in Roermond heeft doelbewust de procedure gesaboteerd door een verklaring naar het BfA te sturen dat we de afwijzing en alle andere papieren ontvangen hebben.

Het GAK had nooit de intentie iets naar ons op te sturen.  Het enige papier wat mijn partner van het GAK gekregen heeft is een verwijskaart naar het arbeidsbureau.