Voorstel tot censureren van kritische sites.Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het OM de bevoegdheid geven om “strafbare content” zonder tussenkomst van de rechter van internet te laten verwijderen. 'Een vergaande censuurmaatregel'


De beoogde bevoegdheid is onderdeel van een wetsvoorstel dat de minister op 28 juli 2010 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Op dit moment hebben officieren van justitie deze bevoegdheid nog niet. Wel bestaat er in Nederland sinds oktober 2008 een zogeheten NTD-code (Gedragscode Notice-and-Takedown). Dit is een gedragscode waarin is vastgelegd welke verantwoordelijkheden bij welke partijen liggen op het gebied van strafbare content online. Wie misbruik constateert of vermoedt, moet volgens de code eerst direct met de aanbieder in contact treden. Pas als deze niet traceerbaar is of geen antwoord geeft, krijgt de provider een takedown notice, een verzoek om de content te verwijderen. De hoster moet dit verzoek beoordelen. Wanneer deze de publicatie onrechtmatig of strafbaar acht, zal de hoster de content verwijderen.

Het wetsvoorstel stelt officieren van justitie in staat om in te grijpen wanneer content niet of niet snel genoeg verwijderd wordt, door een hosting provider de opdracht te geven de betreffende informatie ontoegankelijk te maken. Daarnaast kan de officier van justitie een dwangsom opleggen bijvoorbeeld als gegevens snel geblokkeerd moeten worden om erger te voorkomen, en het nodig is zijn bevel kracht bij te zetten.


Ot van Daalen, directeur van digitale burgerechtenbeweging Bits of Freedom, kwalificeert het voorstel als een vergaande censuurmaatregel. Daarmee zou het OM een grenzeloze bevoegdheid krijgen om het internet te censureren. Strafbaar feit is een brede term, waaronder bijvoorbeeld ook auteursrechtinbreuk en belediging vallen , fulmineert Van Daalen.


Meldpunt Discriminatie Internet.

Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het Internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen en als dat niet lukt een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke handhaving. Nederland kent vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Deze vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. De antidiscriminatie-wetgeving is één van die grenzen.