Zembla - Reactie van overheid deel 3 van 4

Copyrights Zembla:                                            Wonderdokters van de WAO.  

Documentaire over WAO'ers die na herkeuring weer gezond verklaard zijn door de artsen van het UWV, maar nauwelijks meer aan werk komen.