De overheid legt de zwaarste lasten bij de zwakste burgers.

De CG-Raad schrijft eerste brandbrief aan premier Rutte.


Chronisch zieken en gehandicapten worden onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen van dit kabinet. De kansen en mogelijkheden van deze groep worden hierdoor ernstig beperkt. Dat schrijft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad in een brandbrief aan premier Rutte.


De CG-Raad schrijft tweede brandbrief aan het kabinet.


Het kabinet heeft op 1 september 2011 aangekondigd fors te gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiŽnten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zij doen een beroep op het kabinet om verdere inkomensverslechtering voor mensen met een beperking te voorkomen. De brief is afkomstig van de CG-Raad, de NPCF, ouderenkoepel CSO, Landelijk Platform GGz, Platform VG, Per Saldo, Mezzo (mantelzorg) en LOC (cliŽntenraden).


Eerste brandbrief aan premier Rutte na eerste 100 dagen.

Tweede brandbrief aan het kabinet.