Linkpartner geweigerd, geen reactie ontvangen.

Gastenboek

Linkpartner

Overheid

Regering Nederland.

Welke ministeries voeren het beleid  van het kabinet uit? En met welke onderwerpen houden ze zich bezig? Een overzicht. Welke bewindspersonen vormen het Kabinet? Verder: het laatste nieuws uit de ministerraad, en de troonrede. Digitale overheidsinformatie: Kamerstukken, brochures, jaaroverzichten, rapporten, toespraken. WOB-verzoeken en meer.


www.rijksoverheid.nl

Nationale Ombudsman.

De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld wanneer de procedures en regels te ingewikkeld zijn. En als u er dan over klaagt bij de overheid, krijgt u geen gehoor. In zoín situatie kunt u terecht bij mij. Ik sta met 170 medewerkers voor u klaar als het misgaat tussen u en de overheid.
www.nationaleombudsman.nl

Openbaar ministerie. Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.www.om.nl

De Socialistische Partij.

Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier ťn elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.
www.sp.nl

GroenLinks.

Klaar voor de toekomst?

GroenLinks wil het groen en sociale hart van het kabinet zijn.

We maken Nederland klaar voor de toekomst, met een groene en sociale economie. We investeren in banen en onderwijs en schrappen wat overbodig is. Groen Links is klaar voor de toekomst.


www.groenlinks.nl

Waar kan men als chronische zieke terecht en waar wordt men geholpen in het sociale Nederland.