Op de internet site van discriminatie.nl staat de onderstaande informatie te lezen:


Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?


Nederland is een land waar niemand zijn eigen ik hoeft te verstoppen. Het is een plek waar niet geoordeeld wordt over bijvoorbeeld huidskleur, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich thuis kunnen voelen. Om dat te beschermen zijn er regels wat we ons allemaal aan moeten houden. Namelijk dat iedereen in Nederland gelijk moet worden behandeld. Dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Want in Nederland mag iedereen overal zijn of haar eigen ik laten zien.


Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?


Nederland was en is een land waar niemand zijn eigen ik hoeft te verstoppen. Het is een land waar vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En waar in één boekenkast de Bijbel en de Koran gebroederlijk naast The Origin of Species van Darwin kunnen staan.

Het is een land waar mannen van mannen mogen houden en vrouwen van vrouwen. Of van allebei. Het is een land waar je politieke kleur er net zomin toe doet als die van je huid. Nederland is een plek waar niet geoordeeld wordt over kleur, geslacht, leeftijd of Geloof. Hier kan iedereen in vrijheid zichzelf zijn en zich thuis voelen. Dat komt, het klinkt misschien gek, omdat onze vrijheid beperkt is. Onze vrijheid stopt waar we de vrijheid van anderen onevenredig in gevaar brengen. Onze democratische rechtsstaat regelt dat.

Ook discriminatie is een onevenredige beperking van vrijheid. Door bijvoorbeeld homoseksueel te zijn of vanwege je geloof te kiezen een hoofddoekje te dragen, beperk je niemand in zijn of haar vrijheid. Niet eens een piepklein beetje. Door een homoseksueel te pesten, of een moslima te dwingen haar hoofddoekje af te doen, doe je dat wel, en ernstig ook. Discriminatie voelt alsof je jezelf thuis moet laten als je naar buiten gaat. Helaas komt discriminatie in Nederland regelmatig voor. Mensen worden in hun vrijheid beperkt, alleen omdat ze bijvoorbeeld man of vrouw zijn, gehandicapt of chronisch ziek, alloch- of autochtoon, hetero of homo, jong of oud, jood, moslim of christen.


Voel je je wel eens gediscrimineerd of ken je iemand die gediscrimineerd wordt?

Dan kun je in Nederland altijd terecht bij één van de vele antidiscriminatiebureaus. Daar wordt naar je verhaal geluisterd, krijg je advies en word je geholpen bij het nemen van eventuele vervolgstappen. Want in Nederland hoeft niemand zichzelf thuis te laten. In Nederland mag iedereen overal zijn of haar eigen ik laten zien.Via het klachtenformulier hebben we onze ervaring met het sociale Nederland  uitgelegd.

Na twee weken nam een medewerker contact met ons op, men vond onze ervaring zeer aangrijpend. De medewerker vroeg ons wat het meldpunt voor ons kon betekenen, tevens vertelde hij ons dat de gebeurtenissen te lang geleden plaats gevonden hebben en dat overheidsinstanties niet discrimineren.  


Hij zou het met zijn team bespreken en na een week weer contact met ons opnemen.

 Bij deze afspraak is het gebleven.


Het team van discriminatie.nl vond onze ervaring blijkbaar niet belangrijk genoeg om nog een keer contact met ons op te nemen, we voelen ons door hun niet serieus genomen en gediscrimineerd. Men zou van deze organisatie verwachten dat ze achter de standpunten staan die ze op hun site geplaatst hebben.


Het blijkt weer een grootte leugen en propaganda te zijn gepubliceerd door de

Nederlandse overheid.

Site van de overheid tegen discriminatie