De eerste keer dat we een klacht bij de Ombudsman ingediend hebben was in september 2005. De klacht ging over de weigering van het UWV om inzage in het medisch dossier van mijn partner, ze reageerde op geen enkele aangetekende brief. Na tussenkomst van de Ombudsman gaven ze een reactie, het resultaat was een procedure voor het opnieuw aanvragen van een arbeidsongeschiktheid's uitkering in Duitsland. Dat deze procedure bij voorbaat gedoemd wat te mislukken was bij het UWV al vanaf het begin bekend. Nadat mijn partner bij het UWV en het BfA in Duitsland voor 100% arbeidsongeschikt was verklaard ten gevolge van de Sarcoïdose welke als sinds 1994 chronisch actief is. Besloten het UWV en het BfA gezamenlijk dat mijn partner geen uitkering kreeg omdat hij de voorgaande vijf jaar niet gewerkt had en dus in Nederland of in Duitsland geen premie betaalt was. Dat mijn partner sinds 1996 niet meer kon werken doet niet ter zake.


Onze ervaring met de Ombudsman was de eerste keer positief,  de tweede keer in 2007 was deze ervaring zeer negatief. We hebben toen gemerkt waar de Ombudsman voorstaat, het is een instantie van de overheid die ander overheidsinstantie’s in bescherming neemt wanneer het geld kan kosten. Tevens zijn de uitspraken van de Ombudsman alleen adviezen met geen enkele geldigheidswaarde.

Ombudsman