Sociaal vangnet

Nederland heeft een heel woud van sociale instellingen en voorzieningen. Deze zijn ervoor dat de burger hulp krijgt als hij/zij zichzelf niet meer kan redden.

Door de complexheid hiervan is het bijna ondoenlijk om zeker te weten of men zich bij de juiste instelling aangemeld heeft en de juiste voorzieningen heeft aangevraagd. Een ander probleem is dat een aanvraag vaak afgewezen wordt hoewel men er wel wettelijk recht op heeft. Dit heet ontmoedigingsbeleid.


Door dit ontmoedingsbeleid probeert men zoveel als mogelijk de sociale rechten van de chronisch zieken en de zwakke in de samenleving te ontnemen. Wanneer ze moe gestreden zijn is het nog maar een korte weg totdat ze van hun lijden verlost zijn. De geschiedenis herhaalt zich.In Nederland heeft men alleen nog recht op een aalmoes als ze alles van je afgenomen hebben.Bij het WMO loket geeft men het advies wanneer de buitengewone uitgaven per maand hoger zijn dan het bruto inkomen: ga maar collecteren langs de deur of verkoop je huis maar.

Sociaal vangnet