Dr. G.J. de Vries

Michiel de Vries heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijks Universiteit te Groningen (RUG). Als AGNIO is hij werkzaam geweest in Nieuwegein en Tilburg. In 2001 startte hij zijn opleiding tot longarts in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Op dit moment is hij werkzaam in het ORBIS Medisch Centrum te Sittard / Geleen. Aandachtsgebieden zijn interstitiele longziekten en slaap gerelateerde aandoeningen. Hij participeert in een tweetal studies, waarin gekeken wordt naar behandelopties in therapie rescistente sarcoïdose en longfibrose patiŽnten.


Recent zijn een tweetal internationale multicentrische onderzoeken gestart naar de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) en sarcoïdose. In het kader van verdere samenwerking tussen het ild care team Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het ORBIS Medisch Centrum te Sittard/Geleen zullen de studies worden uitgevoerd in het ORBIS Medisch Centrum. De studie coŲrdinatie staat onderleiding van prof. dr. M. Drent (ild care team Maastricht UMC) en Drs. G.J. de Vries (ORBIS, Sittard).Prof. Dr. Marjolein Drent heeft ervoor gezorgd dat mijn partner zijn behandeling kan voortzetten, nu in het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen. Op 10 augustus was het intake gesprek bij Dr. G.L. de Vries, hierbij was Marjolein ook aanwezig. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat mijn partner zijn Remicade infuus een keer per vier weken op het dagcentrum van het Orbis krijgt.


De eerste hulp van het Orbis is een professionele afdeling waar je snel, adequaat en doelgericht geholpen wordt. Als patiŽnt sta je echt op de eerste plaats, helaas is de diagnose van de klachten bij mijn partner soms zeer moeilijk te stellen. In goed overleg tussen arts en patiŽnt wordt dan een behandeling opgesteld. Precies zoals het hoort, dit is natuurlijk op geen enkele wijze te vergelijken met Roermond.

Orbis Sittard-Geleen