Sociale verzekeringen

Meerkosten.

Het leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor vervoer, bepaalde medicijnen, extra kleding of diŽten. Er zijn speciale regelingen die mensen met een handicap of chronische ziekte tegemoet komen in deze extra kosten. Deze website geeft u inzicht in waar u recht op hebt.
www.meerkosten.nl

www.jeejar.nl

Juridisch Administratief Recht.


Uwv staat OFFICIEEL voor: Uitvoering Werknemersverzekeringen.


Het UWV is er derhalve niet voor de burgers of uitkeringsgerechtigden
Startpagina sociale zekerheid, werk en reïntergratie.

Vragenforum over UWV, WWB en uitkeringen.


www.internetwerkt.nl

Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.
www.rvr.org

Praktijken van banken en verzekeraars.

Bank- en verzekeringsconcerns opereren op steeds grotere schaal. Hun invloed dringt diep door in wetenschap, democratische structuren, rechtsorde en journalistiek. Dat was, en is niet bevorderlijk voor het toezicht op hun handelen. Daarom zult ook u eerder stuiten op ongewenst, ongecontroleerd gedrag van deze organisaties, overheden en zorgverleners. Deze website legt verzekeraar- en bankzaken bloot, waarvan u liever niet de dupe wordt. Waartegen u uzelf en anderen wilt beschermen. Deze site informeert.

www.werkgroep1970.nl

Linkpartner geweigerd, geen reactie ontvangen.

Gastenboek

Linkpartner

Waar kan men als chronische zieke terecht en waar wordt men geholpen in het sociale Nederland.