Stichtingen

Stichting Gaos.

Veel patiŽntenverenigingen, hulporganisaties en vakbonden strijden al heel lang voor een rechtvaardiger beleid. De verdeeldheid is echter nog groot omdat ieder zijn eigen belang nastreeft. Wij willen, als ervaringsdeskundigen, de krachten bundelen om vanuit deze positie een vuist te maken waardoor inspraak mogelijk wordt. Het gaat er tenslotte om dat iemand die (door welke oorzaak ook) werkelijk geen arbeid kan verrichten, de tijd krijgt om te herstellen zonder geconfronteerd te worden met alle bijkomende besognes die het herstelproces onnodig in de weg staan.

www.stichtinggaos.nl

Van Burn-out naar Burn-in.

Onafhankelijk Kennis-, Informatie- en Communicatieplatform Stress & Burnoutwww.burnin.nl

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht.

Bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden. Ook werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht in verband met de premies die zij op het loon moeten inhouden.
www.ssz-advocaten.nl

Stichting Mee.

Nederland is de landelijke vereniging van MEE- organisaties. MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliŽntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE Nederland behartigt de belangen van deze regionale bureaus en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en Ėuitvoering.
www.meenederland.nl

Korrelatie

Als landelijke organisatie is Korrelatie voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening (ook on-line!) en advies op het terrein van zorg en welzijn. De diensten van Korrelatie zijn onafhankelijk, op de persoon gericht, klantvriendelijk en efficiŽnt. Onze dienstverlening is niet alleen uiterst toegankelijk, maar vaak ook effectief. De meeste mensen die advies en hulp bij ons inroepen, hebben daar merkbaar baat bij. Het merendeel van onze cliŽnten, zo blijkt uit onze adviespraktijk, heeft voldoende aan onze hulpverlening om de regie (weer) in eigen hand te nemen bij de oplossing van problemen.

 

www.korrelatie.nl

Linkpartner geweigerd, geen reactie ontvangen.

Gastenboek

Linkpartner

Waar kan men als chronische zieke terecht en waar wordt men geholpen in het sociale Nederland.